Kiropraktik, massage, ekologsik hudvård, dry needling och andra behandlinsgformer

Klassisk massage

Då Pehr Ling under 1800-talet införde massage i Sverige, var det genom att utarbeta den svenska behandlingsmetoden som kallas Klassisk massage. Tekniken bygger på rörelser som kan liknas vid de gymnastiska, och är numera välkänd och brukad i flera länder världen över.
Massage [-sasch], fr. (av gr. ma'sséin eller arab. mass, "trycka, gnida, knåda"), ett i senare tider i Frankrike uppkommet uttryck för den allmänna eller lokala behandling genom gnidning, knådning, kramning och bultning av muskler. Metoden har funnits länge, i synnerhet bland Orientens folk, där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur med exempelvis turkiska hamam.

Medicinsk massage

Medicinsk massageterapi (MMT) är en terapi som använder kunskaper i anatomi, fysiologi, medicin och patologi för att på bästa sätt hjälpa patienter med besvär från rörelseapparaten.
En medicinsk massageterapeuts främsta verktyg är massage och muskeltöjningar inklusive triggerpunktsbehandling för att behandla patienter som lider av smärta eller nedsatt rörlighet i rörelseapparaten. En Medicinsk massageterapeut ger också råd om ergonomi, kost och träning.
Utbildning i medicinsk massageterapi i Sverige erbjuds av skolorna Axelsons, Hälsoteket, Svenska Hälsoteamet och KMH-skolan. KMH-skolan är medlem i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi som certifierar svenska Medicinska Massageterapeuter. Axelsons, Hälsoteket och Svenska Hälsoteamet är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage, som fastställer nationella riktlinjer och certifieringar för massörer.
Medicinsk massage kallas även idrottsmassage och triggerpunkstmassage. På hälsofrid använder vi även triggerpunktsredskap för att uppnå bästa resultat.
Vi avhjälper rygg och nacksmärtor, migrän, tinitus, stelhet och mycket mer.

Taktil massage

Taktil massage, är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Enligt företrädarna kan den taktila massagen ge smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att stimulera utsöndring av hormonet oxytocin. Forskaren Dan Larhammar har dock ifrågasatt huruvida det finns vetenskapligt stöd för att massage leder till att hormonet oxytocin frisätts. Eftersom massagemetoden är relativt ny som vårdform så finns det inte så mycket underliggande forskning på dess effekter. Dock har det på senare år startas flera forskningsprojekt för att undersöka de positiva följderna av taktil massage, varav vissa har funnit att massagen har ett inflytande på kroppens oxytocinutsöndring. Taktil massage har använts i vården av patienter med stroke, som palliativ vård av cancersjuka, i behandlingen av ungdomar med anorexia nervosa och för kvinnor i förlossningens latensfas.

Hot Stone

Hot stone massage är en holistisk behandling där terapeuten använder sig av varma lavastenar och aromaoljor. Stenarnas värmande effekt förstärker och fördjupar massagens förmåga att reducera spänningar, minska stress och på så sätt återställa balansen hos individen. Stenarna blir en förlängning av terapeutens händer. Hot stone massage ger en känsla av totalt kroppsligt välbefinnande.

Kopping

Koppning är ett komplement och hjälpmedel till massagebehandlingar. Sugkoppor i plast/gummi i olika storlekar används. Den trycks fast på huden och förs fram och tillbaka över behandlingsområdet. Undertrycket påverkar bindväven i muskler och underhud främjarv då blodcirkulationen.

Osteopati

Osteopati är en behandling främst mot ryggbesvär. Den som utför behandlingen kallas för kiropraktor. Kotknackare är en annan term som sällan används numera.
Behandlingen utförs främst med händerna (ordet kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra) med syftet att återställa normal funktion i ryggraden. Antalet behandlingar som ordineras beror på vilka besvär man har och hur länge man har haft dem. Kiropraktik omfattar främst diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av smärtor i ryggen.
Kiropraktiken är till del etablerad inom den västerländska vården och arbetar parallellt eller integrerat med denna i många länder, däribland Sverige. I flertalet länder är det dock fortfarande ett kontroversiellt[1] yrke med ena foten i alternativmedicinen och andra i manuell terapi. Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystemet. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är kiropraktisk justering som består av olika handgrepp för att mobilisera en led eller ett område. Justeringarna syftar att återställa ledfunktionen. Kiropraktorer utför behandlingen primärt med händerna och är därmed en behandlingsform vilken kan jämföras med taktila rehabiliteringsmetoder som massage och sjukgymnastik. Antalet behandlingar som ordineras beror på vilka besvär man har och hur länge man har haft dem.

Bland de besvär som en kiropraktor behandlar märks:
Lumbago
Nacksmärtor
Huvudvärk/migrän
Bröstsmärtor/bröstryggsmärta
Bäcken- och ljumsksmärtor
Yrsel
Ansikts- och käkledsmärtor
Extremitetsbesvär
Idrottsskador
Postadress:
Hälsofrid
Båtbyggargatan 13
120 70 Stockholm
Kontakt:
Tel Företagskontakt: 070 733 87 83
Tel Kliniken Sollentuna: 070 734 13 47
Email: info@halsofrid.se
Öppettider Sollentuna
Mån och fre: 9:30 - 19:00.
Öppettiderna kan variera.
Se bokningskalender för tillgängliga tider.
Facebook